Publiczny adres IP

Pełny dostęp do internetu z publicznym adresem IP

  • dynamicznym, w ramach połączeń z APN pro.plusgsm.pl,
  • statycznym, w ramach połączeń z APN m2m.plusgsm.pl,
  • promocja obejmuje wszystkich Abonentów sieci Plus.

Sprawdź cennik

  • 5 zł (6,15 zł z VAT) dla adresu IP publicznego dynamicznego,
  • 15 zł (18,45 zł z VAT) dla adresu IP publicznego statycznego.

Regulamin